«powrót

asceza

(gr. askesis - ćwiczenie) inaczej: umartwienie, wyrzeczenie, wstrzemięźliwość -rezygnacja z niektórych przyjemności i praw z pobudek religijnych. Obecna niemal w każdej religii.

Postawa dobrze znana chrześcijaństwu od jego początków, zgodnie z zaleceniem Jezusa Chrystusa: Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Istotą chrześcijańskiej ascezy jest wyrzeczenie się czegoś naturalnego i godziwego dla większego dobra - z miłości do Boga i chęci podobania się Mu.

Szczególnie doceniana w średniowieczu. Potrzeba ascezy dała początek ruchowi monastycznemu i jest ważnym elementem duchowości zakonnej.

Człowiek uprawiający ascezę to asceta.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.