«powrót

augsburskie wyznanie wiary

Zbiór zasad doktrynalnych reformacji. Sformułowane po łacinie w 1530 r. na sejmie w Augsburgu. Ostateczną postać nadał mu Filip Melanchton (1497-1560), bliski współpracownik Marcina Lutra. Przyjmują je prawie wszyscy ewangelicy.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.