«powrót

augustianie

Charyzmatem augustianów jest poszukiwanie Boga we wspólnocie z braćmi, w Kościele i dla Kościoła. Duchowe korzenie zakonu sięgają IV wieku i są związane z osobą św. Augustyna oraz  pierwszymi wspólnotami zakonnymi, które on zakładał.

Zgodnie z regułą św. Augustyna drogą do realizacji powołania i świętości jest wspólnota oparta na miłości. Charyzmat św. Augustyna rozwijany jest poprzez wspólnotę. Dla jego realizacji augustianie są gotowi pójść wszędzie tam, gdzie mogą pomóc Kościołowi. Apostołują wśród ubogich, chorych, upośledzonych i ludzi z marginesu społecznego. Prowadzą w Krakowie parafię, katechizują, pracują w szpitalu jako kapelani. Prowadzą także duszpasterstwo dla anglojęzycznych obcokrajowców.

Za datę powstania zakonu przyjmuje się 1 marca 1256 r., kiedy na pierwszej kapitule w Rzymie doszło do zawarcia tzw. Wielkiej Unii wspólnot eremitów żyjących po 430 r. według reguły św. Augustyna. Unię tę zatwierdził papież Aleksander IV 9 kwietnia 1256 r.; w Polsce augustianie są od 1343 r. Polskim świętym augustianinem jest Izajasz Boner , zwany błogosławionym, którego proces beatyfikacyjny jest w toku. Obecnie zakon liczy ok. 2800 zakonników w tym 20 Polaków.

Pełna nazwa: Zakon Świętego Augustyna (OSI)

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.