«powrót

Babimost: kościół św. Wawrzyńca

Świątynia barokowa z klasyczną fasadą. Budowla wzniesiona w 1740 roku na miejscu siedemnastowiecznej drewnianej, która spłonęła na początku XVIII wieku. We wnętrzu kościoła znajduje się późnogotycki poliptyk Mistrza z Gościeszowic z 1499 roku, przeniesiony do Babimostu z Sulechowa. W ołtarzu głównym płaskorzeźba patrona świątyni. W prezbiterium namalowany na blasze piętnastowieczny cudowny obraz Matki Bożej „Gospodyni Babimojskiej”.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.