«powrót

Bagno: klasztor salwatorian

Barokowy kościół Nawiedzenia NMP w Bagnie jest najcenniejszym zabytkiem miasta. Został wybudowany w latach 1686-1704 zgodnie z projektem M. Kleina. Ma długość 54,5 m.

Główny ołtarz powstał w 1715 r. W jego górnej części znajduje się obraz „Nawiedzenie św. Elżbiety przez Marię” – dzieło Michała Willmana.

We wnęce stoi figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, zwana Madonną Tronującą. Romańska statua została wyrzeźbiona w XII/XIII w. W roku 1966 została koronowana koronami papieskimi.

W krypcie pod prezbiterium stoi ruchoma szopka.

Organy znajdujące się w kościele pochodzą z 1759 r. (3 manuały, 50 głosów, 3567 piszczałek).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.