«powrót

Bałucianka: dawna cerkiew Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy

Dawna cerkiew greckokatolicka Zaśnięcia Przeświętej Bogurodzicy w Bałuciance (pow. krośnieński) powstała prawdopodobnie w XVII w. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim.

Cerkiew orientowana, drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej. Szkieletowa kruchta znajduje się od zachodu. Wieża konstrukcji słupowo-ramowej. Podmurówka kamienna.

Jedna z dwóch zachowanych do dziś cerkwi (obok Chyrowej) charakterystycznych dla środkowej i wschodniej Łemkowszczyzny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.