«powrót

Banica: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew greckokatolicka pw. Świętych Kosmy i Damiana pochodzi z XVIII w., która od 1947 r. służy jako kościół rzymskokatolicki. Zbudowana została w typie zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

W 1898 r. świątynię znacznie przekształcono. Jest to cerkiew drewniana, z izbicową wieżą o pochyłych ścianach. W dolnej części wieżę otacza zachata. Nawa w kształcie wydłużonego prostokąta, prezbiterium zamknięte trójbocznie, przy nim zakrystia konstrukcji szkieletowej.

Prezbiterium kryte dachem namiotowym, a nawa dachem dwuspadowym. W zwieńczeniu wieży i dachów trzy makowice z pozornymi latarniami, makowiczkami i krzyżami.

W wyposażeniu cerkwi znajduje się ikonostas z 1787 r., ołtarz ze sceną Wniebowstąpienia Matki Boskiej z XIX w., ikony dużej wartości artystycznej z XVI i XVII w., carskie wrota z XVII w. oraz obraz Św. Michała Archanioła z 1702 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.