«powrót

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Chrześcijan Baptystów należy do rodziny Kościołów protestanckich typu ewangelikalnego. Powstał na przełomie XVI i XVII stulecia w Anglii na fali reform dążących do przywrócenia nowotestamentowego kształtu życia chrześcijańskiego.

Pierwsze zbory (parafie) baptystyczne powstały na ziemiach polskich w połowie XIX w. Największy rozkwit Kościół Baptystyczny zanotował w okresie II Rzeczypospolitej. W wyniku II wojny światowej i zmiany granic baptyści utracili znaczną część swoich współwyznawców.

Obecnie Kościół Chrześcijan Baptystów w RP liczy ok. 4.800 świadomie ochrzczonych członków, którzy gromadzą się w 79 lokalnych zborach rozsianych po całej Polsce.

Kościół podzielony jest na 9 okręgów, na czele których stoją prezbiterzy okręgowi. Nad koordynacją pracy czuwa wybierana przez Krajową Konferencję Kościoła (synod) Rada Kościoła składająca się z 7 osób z Prezbiterem Kościoła na czele. Obecnie funkcję tę pełni prezb. dr Andrzej Seweryn. Siedzibą Rady Kościoła jest Warszawa. Rada koordynuje m.in. takie dziedziny pracy kościelnej, jak: Służba Młodzieży, Kobiet i Dzieci, Komisja Edukacji i Wychowania oraz Komisja Ewangelizacji i Misji.

Kościół posiada Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie-Radości, które jest wyższą szkołą zawodową, mającą prawo nadawania tytułu licencjata teologii baptystycznej. Kościół prowadzi również profesjonalny Dom Opieki w Białymstoku, wydaje również miesięcznik Słowo Prawdy.

Kościół Baptystyczny w RP jest członkiem Światowego Związku Baptystycznego oraz Europejskiej Federacji Baptystycznej.

Oficjalna strona Kościoła

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.