«powrót

Barczewo: kościół pofranciszkański św. Andrzeja

Typowy gotycki kościół halowy warmińsko-pruski. Został zbudowany pod koniec XIV w. dla zakonu franciszkanów .

W czasach reformacji zakonnicy opuścili klasztor, a zabudowania popadły w ruinę.

W końcu XVI w. zniszczoną świątynię odbudowano i rozbudowano o kaplicę św. Antoniego. W kaplicy tej kardynał Andrzej Batory kazał wystawić dla siebie i swojego brata Baltazara pomnik nagrobny.

Renesansowy pomnik z 1598 jest dziełem słynnych Wilhelma lub Abrahama van den Blocke. W dolnej części pomnika przedstawiona jest leżąca postać Baltazara, a w górnej pod arkadą klęczący kardynał Batory.

Batory liczył, że sprowadzeni przez niego do miasta bernardyni, jako gremium nieprzemijające, będą wiecznie o nim pamiętać i modlić się za jego duszę.

Od 1983 kościół należy do bernardynów.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.