«powrót

Bardo: kościół Nawiedzenia NMP

Barokowy kościół w miejscowości Bardo został wybudowany w latach 1686-1704 przez Michała Kleina z Nysy. Wcześniejsza świątynia, będąca kaplicą klasztoru cystersów w Kamieńcu, została zniszczona podczas walk z husytami w 1421 r.

Świątynia była remontowana w 1711-12 r. (po pożarze), a w 1864 – powiększona o kruchtę zachodnią.

Jednonawowy, murowany kościół ma rząd kaplic bocznych i empory znajdujące się nad nimi. Prezbiterium zamyka półkolista absyda , od południa stoi dwuwieżowa fasada.

Wewnątrz znajduje się m.in. drewniana romańska statua Matki Boskiej na tronie z końca XII w., gotycka rzeźba Matki Boskiej Bolesnej (XIV/XV w.).

Barokowy ołtarz główny stworzył w 1715 r. wrocławski mistrz, Richter. Znajduje się w nim obraz przedstawiający "Nawiedzenie św. Elżbiety przez Marię" pióra Michała Willmanna .

Prospekt organowy z 1759 r. jest dziełem H. Hartmanna z Barda Śląskiego.

Obok świątyni znajduje się murowana proboszczówka – wybudowana w latach 1712-16 i odrestaurowana w XIX w. Trzykondygnacyjny budynek składa się z dwóch skrzydeł i dwóch traktów oraz krużganków. Pokryty jest dachem dwuspadowym z facjatką.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.