«powrót

Barnimie: kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

Gotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z kamieni polnych (obecnie otynkowany) z XII w., został przebudowany w XV w. Do kościoła przylega drewniana wieża – dzwonnica kryta wysokim hełmem gontowym dostawiona w XVIII w.

Wewnątrz kościoła znajdują się: renesansowa ambona z 1600 roku, ołtarz główny z 1608 r., neogotycka chrzcielnica z końca XIX w.

Absyda i przedsionek dobudowane zostały w 1900 roku, z tego okresu pochodzą również neorenesansowy prospekt organowy i empora organowa. W kościele obejrzeć można także barokową płytę nagrobną niemieckiego pastora

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.