«powrót

Bartne: cerkiew grekokatolicka

Cerkiew parafialna greckokatolicka w Bartnem – podobnie jak cerkiew prawosławna w tej miejscowości, pw. Świętych Kosmy i Damiana - pochodzi z 1842 r. Obecnie jest to Filia Muzeum Budownictwa Ludowego w Szymbarku. Zgromadzone są w niej zbiory łemkowskiej sztuki cerkiewnej i ludowej.

Ściany budowli pokryte są wielobarwną dekoracją malarską. Cerkiew jest trójdzielna. Składa się z części kapłańskiej, nawy i babińca.

We wnętrzu znajduje się m.in. kompletny ikonostas z XVIII w. i ołtarz boczny z 1797 r., XVIII-wieczne ikony: Matka Boża z Dzieciątkiem i Chrystus oraz obrazy pochodzące z cerkwi z okolicznych wsi.

Wieża zwieńczona jest kopulastym hełmem z pozorną latarnią. Ma pochyłe ściany i pozorną, oszalowaną izbicę. Cerkiew otoczona jest zrekonstruowanym drewnianym ogrodzeniem z bramkami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.