«powrót

Bartne: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew prawosławna pw. Świętych Kosmy i Damiana w Bartnem zbudowana została w latach 1928-1930 w tradycji wschodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Drewniana świątynia jest oszalowana i pokryta blachą. Dachy wielopołaciowe. Ich kalenice przeprute są ośmiobocznymi wieżyczkami nakrytymi baniami ze ślepymi latarniami, które są zwieńczone makowiczkami z krzyżami.

Świątynia jednonawowa, z zamkniętym trójbocznie prezbiterium i prostokątnym babińcem. Wyposażenie cerkwi jest stosunkowo skromne.

Z dawnego ikonostasu zachowały się tylko carskie wrota. Obecny ikonostas złożony jest ze współczesnych ikon. Kilka ikon znajdujących się w świątyni pochodzi z nieistniejącej cerkwi grekokatolickiej w Świerzowej Ruskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.