«powrót

Barwałd: kościół św. Erazma

Kościół parafialny św. Erazma w Barwałdzie Dolnym pochodzi z XVIII w. Wyposażenie pochodzi z XVI–XVIII w. Wieża o pochyłych ścianach zwieńczona jest hełmem baniastym z latarnią.

Dekoracja malarska ścian i stropów powstała w XVIII w. i składa się z motywów figuralnych, roślinnych i geometrycznych. W ołtarzu głównym z XVIII w. umieszczony został obraz patrona świątyni.

Najcenniejsze zabytki to późnogotycki krucyfiks z pierwszej połowy XVI w. ustawiony na belce tęczowej, barokowe tabernakulum w ołtarzu, kamienna kropielnica z 1842 r., kamienna, barokowa chrzcielnica oraz rokokowe organy z 1770 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.