«powrót

bazylianie

Bazylianie są jedynym w Polsce męskim zakonem obrządku greckokatolickiego. Jego początki sięgają IV w., kiedy na Wschodzie powstały pierwsze wspólnoty zakonne żyjące według reguł św. Bazylego, w Polsce są od XIV w.

Nie mając ściśle określonego charyzmatu, bazylianie podejmują wszystkie posługi, które w danym momencie historii stawia przed nimi Chrystus i Kościół. Priorytetem zakonników jest życie wspólne, praca nad jednością Kościoła i apostolat.

Centralnym elementem bazyliańskiej drogi do świętości jest życie we wspólnocie zakonnej. W niej odbywa się formacja, tutaj praktykowane jest życie modlitwy oraz wykonywana posługa apostolska.

W Polsce zakon bazylianów jest aktywny w życiu Kościoła greckokatolickiego, jego główna działalność to praca edukacyjna oraz duszpasterska, m.in. prowadzą 10 parafii.

Z inspiracji bazylianów od kilku lat na terenach północno-wschodniej Polski działa Ruch Młodzieżowy Spotkania Taborskie (Taworśki Zustriczi). Na świecie jest ok. 600 bazylianów, w tym ponad 26 Polaków. Polskim świętym bazylianinem był abp Jozafat Kuncewicz , zaś błogosławionym bp Jozafat Kocyłowski .

Pełna nazwa: Zakon św. Bazylego Wielkiego (OSBM).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.