«powrót

Będków: kościół Narodzenia NMP

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Będkowie (powiat tomaszowski, gmina Będków, archidiecezja łódzka) został ufundowany w 1462 r. przez Piotra i Mikołaja Spinków, przebudowany w wieku XVIII.

Jest murowaną, jednonawową budowlą w stylu późnogotyckim, z krótkim zamkniętym wielobocznie prezbiterium. Przylegają do niego zakrystia i skarbiec.

Od zachodu kościoła stoi kwadratowa wieża z barokowym hełmem. Przy murze zaś – murowana ośmioboczna dzwonnica przykryta stożkowatym dachem. Świątynia zbudowana jest z cegły, z użyciem tzw. zendrówki .

Wewnątrz kościoła zachował się gotycki łuk tęczowy. Oryginalne sklepienie znajduje się jedynie w kaplicy św. Anny, w prezbiterium i nawie zastąpił je drewniany strop. Cennym zabytkiem jest obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w ołtarzu głównym pochodzący z XV w.

W kruchcie zachodniej znajduje się późnogotycki portal ozdobiony herbami Prus i Pilawa. Drugi portal łączy prezbiterium z zakrystią. Oba pochodzą z drugiej połowy XV wieku.

W kościele znajduje się pochodząca z 1462 r. tablica fundacyjna rodziny Spinków, ozdobiona herbami Abdank, Prus i Jastrzębiec.

Parafia erygowana została 23 listopada 1523 r. przez biskupa Jana Łaskiego.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.