«powrót

Będzin: kościół Świętej Trójcy

Jego początki sięgają najprawdopodobniej XIII wieku. Za czasów króla Kazimierza Wielkiego wzniesiono w Będzinie murowany zamek. Rozebrano wówczas drewniany kościółek, a na jego miejscu około 1365 roku powstał nowy, murowany, pod wezwaniem Świętej Trójcy. Kościół był prostokątny, jednonawowy, w stylu gotyckim. Miał czworograniastą, basztową wieżę, która służyła także jako strażnica. W ciągu następnych wieków kościół rozbudowano.

Około roku 1560 arianie z Ogrodzieńca, wspierani przez tamtejszego kasztelana, magnata Jana Firleja, również arianina, z pomocą miejscowych współwyznawców napadli na kościół, zabili plebana i zamienili świątynię w zbór.

Kościół Świętej Trójcy wrócił do katolików na skutek interwencji królewskiej pod koniec XVI wieku.

W czasie najazdu Szwedów w 1655 roku kościół wraz zamkiem i miastem został spalony. Po wojnie, w 1660 roku odbudowano go w stylu barokowym. W tym czasie obniżono również wieżę z powodu osłabienia murów i dodano jej barokowy hełm. W końcu XVIII wieku od strony północnej dobudowano kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej. Ufundowała ją znana rodzina Mieroszewskich.

W 1888 roku od strony południowej wybudowana została druga kaplica poświęcona Sercu Jezusowemu. Stara kaplica Matki Bożej została jednocześnie przebudowana na wzór nowej. Przedłużono prezbiterium i dobudowano od strony południowej babiniec. Wnętrze kościoła pozostało w stylu barokowym.

Z kościołem Świętej Trójcy związanych jest kilka znanych postaci. Jest nią na pewno ks. Mieczysław Zawadzki, proboszcz w latach 1937-1970. W czasie pożaru podpalonej przez Niemców synagogi (8 września 1939 r.) uratował wielu Żydów otwierając im bramy kościoła. Ku jego czci 1 września 1993 roku odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową ufundowaną przez Żydów z Będzina, jako dowód wdzięczności za okazaną pomoc.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.