«powrót

begardzi

(franc begard - zebrak) XIII-wieczny heretycki ruch społeczno-religijny wywodzący się z radykalnego franciszkanizmu. Begardzi głosili, że człowiek może osiągnąć doskonałość bez pośrednictwa Kościoła. Błędy ruchu potępił w 1311 r. Sobór Wienneński.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.