«powrót

benedyktynki sakramentki

Benedyktynki sakramentki są zakonem kontemplacyjnym, zachowującym ścisłą klauzurę. Ich powołaniem jest życie monastyczne według reguły św. Benedykta, ze szczególnym ukierunkowaniem na kult Eucharystii w duchu wynagradzania.

Życie benedyktynek od nieustającej adoracji, kształtujące się w oparciu o regułę benedyktyńską, jest ukierunkowane na Boga i stały z Nim kontakt. Przez profesję monastyczną siostry wiążą się w sposób jedyny i niepowtarzalny z Chrystusem, oddając Mu siebie w wyłącznej miłości.

Punktem centralnym życia benedyktynek sakramentek jest kult Eucharystii. Mniszki adorują Najświętszy Sakrament nieustannie w dzień i w nocy, kolejno co godzinę zmieniając się przy tabernakulum.

Codziennie też każda siostra poświęca odpowiednią ilość czasu na osobistą, cichą modlitwę, czytanie modlitewne Pisma św. i lekturę religijną.

Początki zakonu sięgają VI w., w Polsce pierwszy klasztor założyły w 1688 r.

Na świecie jest ok. 800 benedyktynek sakramentek, w tym 70 Polek.

Pełna nazwa: Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu (OSBap).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.