«powrót

Berest: cerkiew św. Kosmy i Damiana

Cerkiew greckokatolicka pw. świętych Kosmy i Damiana z 1842 r. służy obecnie jako kościół rzymskokatolicki.

Bogate wyposażenie cerkiewne pochodzi z XVII-XX w. Nad nawą i prezbiterium oddzielne dachy namiotowe, łamane uskokowo. Hełm wieży i dachy zwieńczone są kopułkami z kutymi krzyżami. Wnętrze świątyni nakryte jest stropami.

Polichromia wnętrza wykonana została w 1928 r. Na wyposażenie kościoła składa się kompletny ikonostas zestawiony w XIX w. z ikon z XVII i XVIII w., barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z XIX w. z ikonami z pocz. XVII w. oraz dwa barokowe ołtarze boczne z XVIII w. W nich m.in.: łaskami słynący obraz Opieki Najświętszej Marii Panny (Pokrownej) z 1621 r., przeniesiony z cerkwi w Izbach oraz ikony z XVIII-XIX w. Dwie z nich pochodzą z XVI wieku: Matka Boska z Dzieciątkiem z postaciami świętych i św. Michał Archanioł.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.