«powrót

Bezławki: zabytkowy kościół

W roku 1513 dawny zamek w Bezławkach adaptowany został na kościół. Od 1525 r. aż do końca lat 70. XX wieku kościół ten służył wspólnocie ewangelicko-augsburskiej . Świątynia została wówczas opuszczona z braku wiernych tego wyznania. Zniszczony kościół przekazano katolikom.

Obecnie jest to kościół filialny parafii katolickiej w Wilkowie.

W kościele tym 15 lipca 1999, z okazji 900 rocznicy wyzwolenia Jerozolimy i 589-lecia bitwy pod Grunwaldem, spotkali się przedstawiciele polskiego zakonu rycerskiego, kontynuującego tradycję Bożogrobców .

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: