«powrót

Zobacz: Bezławki: zabytkowy kościół

Bezławki: legenda o św. Graalu

Zaginiony kielich, którego Chrystus miał używać w czasie ostatniej wieczerzy, według legendy, był przez pewien czas ukryty w kościele w Bezławkach .

Historia zaczyna się w Anglii, skąd święty Graal miał trafić na Litwę. Po bitwie pod Hastings dzieci króla Harolda Godwinsona musiały uciec z Anglii. Udały się przez Litwę i Kijów do Bizancjum. Dwóch synów króla Harolda pozostało na Litwie.

Według niektórych historyków starszy syn króla Anglii był przodkiem króla Polski Władysława Jagiełły. W inwentarzach kościelnych w Bezławkach opisano greckie (ruskie) antepedium - ozdobną osłonę ołtarza.

Według miejscowych przekazów antepedium oraz święty kielich były darem księcia litewskiego Świdrygiełły, brata króla Władysława.

W czasie ostatniej wojny polsko-krzyżackiej, gdy latem 1520 oddziały tatarskie nadeszły pod Bezławki, kielich miał zostać zamurowany w ścianie kościoła. Święty Graal po raz kolejny zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach; w miejscu jego ukrycia pozostał tylko wybity otwór.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.