«powrót

Białka Tatrzańska: kościół św. Szymona i Judy Tadeusza

Kościół pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza pochodzi z XVII w. Jego budowniczymi byli miejscowi cieśle: Jędrzej Topór i Jan Chlipalski. Na ścianach świątyni resztki polichromii z XIX w.

Polichromowany ołtarz główny ozdobiony jest barokową figurą NMP Niepokalanie Poczętej i figurami świętych oraz obrazem św. Jana Chrzciciela na Puszczy z ok. 1780 r.

Lewy ołtarz boczny jest wielobarwnie polichromowany, z rzeźbą Matki Bożej Różańcowej. W prawym znajdują się figurki świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Na zamknięciu prezbiterium od zewnątrz rzeźby barokowej grupy Ukrzyżowania.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.