«powrót

Białowieża

Białowieża to wieś z drewnianymi domami w środku Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy w większości wyznania prawosławnego .

Powstała w XVI wieku, kiedy zbudowano tu dwór myśliwski wielkich książąt litewskich. Następne wieki obfitowały w huczne polowania, pobyty królów polskich i carów rosyjskich. Z polecenia cara Aleksandra III w XIX w. zbudowano tu pałac i murowaną cerkiew. Powstała też linia kolejowa łącząca osadę z Hajnówką .

W latach dwudziestych XX wieku utworzono chroniony obszar przyrodniczy i szkołę dla leśniczych. Po II wojnie światowej Białowieża stała się centrum turystycznym i ośrodkiem naukowym. We wsi znajduje się muzeum przyrodnicze.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: