«powrót

Podlaskie Dni Rodziny

Podlaskie Dni Rodziny to szereg imprez edukacyjnych, prozdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i sportowych w województwie podlaskim.

Mają one na celu promowanie wartości rodzinnych i umacnianie więzi w rodzinach poprzez wspólną zabawę rodziców i dzieci.

Termin: od Dnia Matki do Dnia Dziecka.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.