«powrót

Białystok: dom św. Marcina

Klasztor Sióstr Miłosierdzia i szpital św. Marcina.

Budynek na przestrzeni wieków nosił różne nazwy, w zależności od funkcji, jaką pełnił: klasztor i szpital Sióstr Miłosierdzia (Szarytek ), Dom św. Marcina (od wezwania kaplicy), Stary Hotel, Dom Dziecka.

Wzniesiony na polecenie J.K. Branickiego dla Sióstr Miłosierdzia ze zgromadzenia św. Wincentego á Paulo na przeciw kościoła katedralnego.

Na osi głównej elewacji frontowej znajdował się płaski ryzalit, zwieńczony trójkątnym szczytem, pośrodku którego wymalowane było oko Opatrzności Bożej. Nad ryzalitem na dachu kopuła pokryta miedzią i zielono malowana, wewnątrz kopuły dzwonek, a na wierzchu pozłacany krzyż żelazny.

Od 1923 roku utworzono w nim ochronkę pod nazwą Dom św. Marcina, a od roku 1954 mieścił się tam Dom Dziecka. Zupełnie zdewastowany budynek zwrócony został siostrom, które po remoncie (przeprowadzonym na własny koszt) prowadzą w nim przedszkole.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.