«powrót

Białystok: kaplica cmentarna

Kaplica cmentarna św. Marii Magdaleny powstała w 2 poł. XVIII wieku, unicka, obecnie prawosławna .

Ufundowana przez hetmana Jana Klemensa Branickiego.

Ma charakterystyczną cebulastą kopułę na niewysokiej wieżyczce, która wyrasta z dachu głównej, rotundowej części korpusu cerkiewki.

Położona w centrum miasta na wzgórzu św. Magdaleny, na którym znajdował się prawosławny cmentarz. Obecnie jest to park, do którego przylega teatr.

W latach 70. zgodnie z decyzją ówczesnych władz cmentarz zburzono, a na tym miejscu wybudowano amfiteatr.

Cerkiew św. Marii Magdaleny pełni obecnie funkcję kościoła pomocniczego prawosławnej parafii św. Mikołaja oraz cerkwi parafii wojskowej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.