«powrót

Białystok: kościół św Rocha

Kościół św. Rocha wg projektu Oskara Sosnowskiego to pomnik niepodległości i najciekawszy przykład modernizmu w polskiej architekturze sakralnej.

Jeden z pierwszych modernistycznych kościołów w Europie - wotum za odzyskaną przez Polskę niepodległość w 1918 roku. Monumentalny kościół p.w. Chrystusa Króla i św. Rocha został wybudowany w latach 1927-1940 na planie ośmiokąta, do którego boków przylegają prezbiterium, zakrystia i dwie kaplice.

Wewnątrz uwagę zwraca szklane sklepienie. W centralnej części wizerunek gołębicy, będącej symbolem Ducha Świętego, na krawędziach symetrycznie rozmieszono symbole czterech ewangelistów.

W ołtarzu głównym figura Chrystusa. Po lewej stronie ołtarza głównego ołtarz św. Antoniego i kaplica św. Rocha. Po prawej stronie ołtarz boczny z figurą Matki Boskiej Mediolańskiej, która jest kopią rzeźby ze słynnej gotyckiej katedry w Mediolanie oraz kaplica z kopią obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej.

Otoczony murem przypominającym wały obronne, w narożnikach którego znajdują się 4 wieżyczki naśladujące baszty i służące (poza jedną) jako bramy wejściowe na teren kościoła.

Na murze od ul. Lipowej duża rzeźba Chrystusa Dobrego Pasterza.

Wybudowany według projektu Oskara Sosnowskiego, najwybitniejszego polskiego architekta. Pierwotnie miał być realizacją wezwania Litanii Loretańskiej – Gwiazdy Zarannej, symbolizującej jutrzenkę Niepodległości Polski. Architekt posłużył się więc w swym projekcie planem gwiazdy, który również pojawia się we wszystkich elementach: dekoracji, cięciach w betonie, stropach i pilastrach. Uwieńczeniem gwiaździstej bryły jest 83-metrowa wieża. Na wieży 3-metrowa postać Matki Boskiej, u stóp której umieszczona jest piastowska korona, wzorowana na wawelskiej króla Kazimierza Wielkiego. W ten sposób do wezwania Gwiazdy Zarannej dodano nowe wówczas w litanii wezwanie Królowej Korony Polskiej.

Zamysłem Sosnowskiego było wybudowanie w Polsce „kamiennej litanii”, tzn. świątyń i innych budynków jak: klasztory, zakłady dobroczynne, szpitale, domy wychowawcze, przytułki, uczelnie, które nazwane byłyby kolejnymi wezwaniami z Litanii Loretańskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.