«powrót

Białystok: kościół św. Wojciecha

Dawniej kościół ewangelicko-augsburski, obecnie sanktuarium św. Wojciecha i plebania.

Obok mieści się Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne.

Zbudowany w stylu neoromańskim, z czerwonej cegły, według projektu architekta z Łodzi Jana Wendego. Założony na planie krzyża greckiego, z krótszym poprzecznym ramieniem, z prezbiterium zamkniętym półkoliście.

Trzynawowy, jednowieżowy, z emporami nad nawami bocznymi wspartymi na kolumnach oraz z emporą dla chóru.

W roku 1997 kościół otrzymał relikwie św. Wojciecha.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.