«powrót

Biechowo: sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia

Późnobarokowy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XVIII wieku z dwoma wizerunkami Matki Bożej Pocieszenia.

Sanktuarium opiekują się ojcowie paulini , którzy przybyli do tego miejsa w 1969 roku na prośbę prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego .

Pierwsze wzmianki historyczne na emat tego miejsca pochodzą z 1232 roku. Dotyczą one zdobycia biechowskiego grodu przez księcia śląskiego Henryka Pobożnego.

Jest to Świątyniatrzynawowa, halowa, z dwoma emporami, o wymiarach 40x20x14m.

Na wystrój rokokowy składają się przede wszystkim główny ołtarz oraz szafa organowa z baldachimami; sześć ołtarzy bocznych; ambona i chrzcielnica z XVIII wieku.

Świątynia malowana jest w jasnych kolorach z licznymi złoceniami ołtarzy oraz sztukaterii na filarach i pilastrach.

Gruntownie - w latach 1969-1993- świątynię odnoili paulini.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz także: