«powrót

Bielsk Podlaski: cerkiew św. Michała

Cerkwie bielskie nie miały swych fundatorów, budowane były ze składek wiernych. Wiadomo tylko, że cerkwi św. Michała Archanioła (sławna Bohojawleńskaja) król Zygmunt I ofiarował plac pod budowę. Każdą świątynię cechuje pewna odmienność architektoniczna. W pierwotnej cerkwi były trzy tabernakula. W głównym ołtarzu znajdowała się ikona Bohojawlenija.

Obecna cerkiew jest jednoołtarzowa, zbudowana w 1779 (1789?) roku. Jest ona drewniana, ośmioboczna. Do nawy głównej prowadzi tylko jedno wejście, drugie do zakrystii.

Wystrój w stylu budownictwa moskiewskiego otrzymała w XIX wieku. Wewnątrz znajduje się zabytek sztuki ruskiej – ikona „Przeobrażenia” oraz barokowy obraz „Hołd pasterzy” z pierwszej połowy XVII w.

Cerkiew ma trzy wieże, w najwyższej znajdują się dzwony.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.