«powrót

Bierawa: kościół św. Trójcy

Kościół istniał już w średniowieczu, jednakże wtedy miał inną architekturę. Obecny kształt pochodzi z połowy wieku XVI. Wtedy to z fundacji Piotra Dluhomina został wzniesiony jako świątynia prawosławna .

W 1614 roku powiększono go o wieżę, a w XVIII o kaplicę. W tym samym wieku przeszedł w ręce katolików.

Reprezentuje styl późnorenesansowy. Ołtarz główny jest barokowy i pochodzi z około 1700 roku. Znajdują się w nim rzeźby przedstawiające św. Augustyna i św. Grzegorza.

Cenna jest też XVII-wieczna ambona. W kościele znajdują się płyty nagrobne fundatora Piotra Dluhomina oraz Marty Prószkowskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.