«powrót

Bierutów: kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny w Bierutowie wybudowany został w XIV w. i rozbudowany w pierwszej połowie następnego stulecia. Stoi na miejscu dawnej świątyni, ufundowanej prawdopodobnie tuż po lokacji miasta, czyli po połowie XIII w.

Budowa obecnego kościoła rozpoczęła się od prezbiterium. Po kilkudziesięciu latach budowli przybył korpus. Po pożarze świątynia została odbudowana w 1545 r., 30 lat później wzbogaciła się o nowe sklepienia. W 1945 r. kościół został częściowo zniszczony.

Orientowana, trzynawowa budowla w typie bazylikowym murowana jest z cegły. Prezbiterium stoi na planie prostokąta. Na przedłużeniu północnej nawy bocznej wybudowana jest kwadratowa wieża.

W nawie głównej sklepienie krzyżowe, w prezbiterium i nawach bocznych – kolebkowe z lunetami.

Wewnątrz znajdują się m.in. fragmenty barokowych loży kolatorskich i dwustrefowy ołtarz z olejnymi obrazami.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.