«powrót

Biesiadki: kościół św. Mateusza

Kościół parafialny pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty pochodzi z XVII w. Wnętrze świątyni kryje cenne rzeźby gotyckie z XVl w. W 1936 r. kościół został powiększony przez przedłużenie nawy i dobudowanie kaplicy.

Z poprzedniego, gotyckiego kościoła pochodzi portal ostrołukowy, znajdujący się w wejściu od południa oraz drzwi z ozdobnymi okuciami.

Polichromia ścian i stropów w świątyni złożona jest z motywów figuralnych i ornamentalnych.

Najcenniejszymi zabytkami wyposażenia są: późnogotycka rzeźba Pieta z 1. poł. XVI w., umieszczona w barokowym ołtarzu głównym z XVII w. oraz znajdujące się na belce tęczowej gotyckie rzeźby grupy Ukrzyżowanie z XVI w.

Drewniana chrzcielnica pochodzi z XIX w. W kościele znajduje się także cenny, barokowy obraz Matki Boskiej Bocheńskiej z 1644 r. Jest to lokalna replika obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.