«powrót

Biestrzykowice: kościół pw. Wniebowzięcia NMP

Kościół pochodzi z 1639 r. Drewniany, o konstrukcji szkieletowej, obustronnie oszalowany i częściowo obmurowany, z murowaną wieżą oraz zakrystią.

Kosciół został gruntownie odnowiony w latach 1915-16. Polichromia wnętrz została wykonana w 1918 r.

Pierwotnie był to kościół ewangelicki. W roku 1654 został przejęty przez katolików.

W kościele warto zwrócić uwagę na ambonę z połowy XVII wieku oraz na płytę nagrobną Ewy Poster.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.