«powrót

Binarowa: kościół św. Michała Archanioła

Kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła pochodzi z ok. 1500 r. Znajdują się w nim wyjątkowo cenne malowidła z XVl-XVll w. i gotyckie rzeźby z XIV w. Świątynia wytypowana do wpisania na listę UNESCO.

W latach 1641-1650 gruntownie ją przebudowano: powstała kaplica pw. Aniołów Stróżów, przebudowano chór, powiększono otwory okienne, wykonano nową polichromię.

W nawie, kaplicy i zakrystii znajdują się nadwieszone nad tymi pomieszczeniami chóry muzyczne. Zwracają uwagę płaskorzeźby świętych w ołtarzach bocznych oraz ołtarz główny z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem z drugiej ćwierci XV w.

Kamienna chrzcielnica pochodzi z 1522 r., a gotycki dzwon z XV w. Ciekawostką są ozdobne okucia drzwi prowadzących z kruchty do nawy oraz pokryte malowidłami konfesjonały.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.