«powrót

Binczarowa: cerkiew św. Dymitra

Cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra pochodzi z 1760 r. Użytkowana jest dziś jako kościół rzymskokatolicki. Światynia była remontowana w 1797 i 1879 r., odnawiana m.in. w 1927 i w latach 1966-1967. Do nawy dostawiona wieża konstrukcji słupowo-ramowej, z nadwieszoną izbicą. Hełm wieży i sygnaturkowe wieżyczki nad nawą i prezbiterium identyczne, baniaste, z pozornymi latarniami.

Nawa i prezbiterium nakryte są łamanymi kopułami namiotowymi. Wewnątrz znajduje się polichromia z XX w.

Do wyposażenia wnętrza należy późnobarokowy ikonostas pochodzący z XVIII i uzupełniony w XIX w. W późnobarokowych ołtarzach bocznych z XVIII w. znajdują się obrazy Najświętszej Marii Panny (Pokrownej) z tego czasu i Ukrzyżowania z XVIII-XIX w.

Kościół otoczony jest kamiennym murem z Grotą Najświętszej Marii Panny z Lourdes.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.