«powrót

Borków Wielki: kościół Wniebowzięcia NMP

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pochodzi z I. poł. XVII w. Rokokowy wystrój i wyposażenie z II. poł. XVIII w.

Ołtarze wykonane zostały w 1779 r. W ołtarzu głównym znajduje się, otoczony miejscowym kultem, obraz przedstawiający scenę Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii.

Ambona i kamienna chrzcielnica datowane są na koniec XVIII w. Cenne zabytki to barokowy krucyfiks z 2. połowy XVII w.oraz rokokowa monstrancja zakupiona do kościoła ok. 1780 r. W pobliżu świątyni usytuowana jest wolno stojąca dzwonnica drewniana, zbudowana w 1938 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.