«powrót

biskup

(gr episkopos - nadzorca, przełożony) zarządca diecezji, następca apostołów. W Kościele katolickim mianowany przez papieża i podlegający jego zwierzchnictwu.

Zarządza z pomocą kapituły. Sprawuje najwyższą władzę w zakresie jurysdykcji duchownej, nauczania prawd wiary i moralności. Jako znak służby i powierzonej mu godności nosi krzyż na piersi pektorał i pierścień, a w czasie nabożeństw pastorałmitrę.

W Kościele katolickim biskup diecezjalny (dawniej ordynariusz) ma do pomocy biskupów pomocniczych (zwanych dawniej sufraganami). Mają oni tytuły nieistniejących dzisiaj diecezji (stąd: biskup tytularny), zwanych in partibus infidelium - w posiadaniu niewierzących.

W dawnej Polsce biskupi ordynariusze zasiadali w senacie.

Arcybiskup warszawski i kustosz relikwii św. Wojciecha jest prymasem.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.