«powrót

bł. Bronisław Markiewicz

(1842-1912)

Urodził się w biednej rolniczej rodzinie w Pruchniku pod Jarosławiem. Motorem jego późniejszej działalności były nędza, pijaństwo i analfabetyzm (także religijny) wsi, które poznał w dzieciństwie. Całe wsie w Galicji, poczynając od wójta, nie wiedzą, Kim jest Chrystus. Zapytasz włościanina, mówiącego po polsku, czy jest Polakiem, to nieraz namyśla się, co odpowiedzieć, albo odpowie przecząco – pisał po latach.

W 1863 r. wstąpił do seminarium w Przemyślu, a po otrzymaniu święceń był wikarym w Harcie i Przemyślu, proboszczem w Gaci i Błażowej oraz wykładowcą homiletyki w seminarium.

W wieku 45 lat wywołał skandal książeczką Trzy słowa do starszych w narodzie w stulecie rozbioru Ojczyzny (arcybiskup krakowski kard. Jan Maurycy Puzyna nakazał zniszczenie nakładu). Twierdził w niej, że utrata niepodległości była karą za ucisk i zaniedbywanie ludu, zarzucał świeckim elitom egoizm i próżniactwo, a księżom także lenistwo i chciwość.

Podczas pobytu we Włoszech poznał zakłady wychowawcze i edukacyjne dla młodzieży prowadzone przez salezjanów, w 1887 r. wstąpił do tego zgromadzenia, a po siedmiu latach wrócił do Polski, żeby przeszczepić te dzieła na rodzimy grunt. Został proboszczem parafii w Miejscu (przemianowanym z  jego inicjatywy na Miejsce Piastowe) pod Krosnem.

Z sukcesami zwalczał pijaństwo na wsi, a przede wszystkim dał się poznać jako charyzmatyczny duszpasterz, spowiednik i organizator. Do śmierci ks. Markiewicza przez zakłady przeszło 1,5 tys. wychowanków, zaś do wybuchu II wojny światowej - 13 tys.

W 1897 r. odszedł ze zgromadzenia z powodu konfliktu na tle sposobu organizacji ośrodków dla młodzieży. Ze współpracowników chciał powołać dwa nowe zgromadzenia: michalitówmichalitek, ale nie otrzymał na to zgody biskupa (formalne zatwierdzenie nastąpiło 9 lat po śmierci ks. Markiewicza). Opiekę nad ośrodkami przejęło więc powołane w 1898 Towarzystwo Powściągliwość i Praca. Przez ostatnie 20 lat życia nie wziął ani dnia urlopu.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.