«powrót

bł. Jan Balicki

(1869-1948)

Pochodził ze Staromieścia pod Rzeszowem, był kapłanem diecezji przemyskiej i rektorem tamtejszego seminarium.

Był skromnym księdzem, prowadził życie, w którym trudno by się dopatrzyć sensacji. O jego świętości świadczą zapiski i wspomnienia osób, które go znały.

Obowiązki rektora godził z pracą kapelana szpitala oraz spowiednika zakładu dla nawróconych prostytutek.

Dla kobiet z marginesu założył schronisko, gdzie sposobem na utrzymanie i resocjalizację była praca na roli.

Wspierał także rzemieślników, dla których założył Towarzystwo Przyjaciół.

Żył ubogo, a dochody przeznaczał na wsparcie seminarium i różnych dzieł. Z zapisków wyłania się obraz człowieka rozmodlonego, prowadzącego życie kontemplacyjne, ale również mającego duże poczucie humoru i walczącego ze słabościami (zwłaszcza brakiem cierpliwości).

Wspomnienie 24 października

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.