«powrót

bł. Maria Merkert

Założycielka Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety (elżbietanek). Zwana Wielką Kobietą Śląska XIX w. i Śląską Samarytanką.

Urodziła się 21 września 1817 r. w Nysie na Śląsku w rodzinie mieszczańskiej. Rok później zmarł jej ojciec, Karol Antoni Merkert. Marię i jej starszą siostrę Matyldę wychowywała matka. Obie ukończyły katolicką Szkołę dla Dziewcząt w Nysie. Nauczyły się też rękodzielnictwa.

W 1842 r. matka Marii zmarła na gruźlicę. Obie siostry troskliwie i z oddaniem pielęgnowały ją w chorobie. Niewykluczone, że to doświadczenie stało się punktem wyjścia do decyzji poświęcenia się chorym.

27 września 1842 r. Maria i Matylda Merkert wraz z Klarą Wolff i Franciszką Werner, również mieszkankami Nysy, złożyły przed obrazem Serca Pana Jezusa w nyskim kościele św. Jakuba i św. Agnieszki akt oddania - zobowiązały się nieść pomoc potrzebującym i chorym bez względu na wyznanie, narodowość i płeć. Akt ten uznawany jest za początek zgromadzenia.

Młode kobiety, mimo groźby zarażenia się szalejącymi wówczas na Śląsku epidemiami, rozpoczęły ofiarną pracę wśród chorych. Odwiedzały ich w domach, pielęgnowały, pozyskiwały środki dla najuboższych. W 1846 r. zmarła zarażona tyfusem Matylda Merkert. Miała 33 lata.

Maria, za namową biskupa wrocławskiego, odbyła nowicjat w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza. Nie pozostała jednak w zgromadzeniu, gdyż stwierdziła, że jej powołaniem jest pielęgnowanie chorych w domach. Mimo początkowych trudności a nawet szykan, jakie ściągnęła na nią ta decyzja, ostatecznie założone przez nią Stowarzyszenie Św. Elżbiety zostało 4 września 1859 r. zaakceptowane przez biskupa. W ten sposób powstało Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety. Maria Merkert wybrana została na jego pierwszą przełożoną. 5 maja 1860 r. złożyła śluby zakonne. W 1871 Ojciec Święty udzielił aprobaty nowemu zgromadzeniu. Pod kierownictwem Marii Merkert powstało 90 domów zakonnych, 12 szpitali i wiele domów opieki w 9 diecezjach.

Maria Merkert zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 r. w Nysie. Na miejsce pochówku na Cmentarzu Jerozolimskim w Nysie odprowadzało ją kilka tysięcy osób. Obecnie spoczywa w kościele św. Jakuba i św. Agnieszki.

Beatyfikacja Marii Merkert odbyła się 30 września 2007 r. w Nysie.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.