«powrót

Blizne: kościół Wszystkich Świętych

Gotycki kościół Wszystkich Świętych we wsi Blizne zbudowany został w 1470 r. Jest jednym z najcenniejszych obiektów średniowiecznej drewnianej architektury sakralnej w Polsce.

Kościół wybudowany został prawdopodobnie w połowie XV w. W 1549 r. wzbogacił się o polichromię, która powstając etapami (1649 i 1700) ozdobiła całe ściany i strop.

W pierwszej połowie XVII w. powstała obecna dzwonnica.

W 1811 r. kościół przeszedł gruntowny remont (powiększona została zakrystia, do nawy dobudowano kruchtę).

Kościół jest orientowany, wzniesiony w konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu, z wieżą konstrukcji słupowo-ramowej oraz kruchtą konstrukcji słupowej.

Składa się z nawy na planie zbliżonym do kwadratu oraz węższego zamkniętego trójbocznie prezbiterium na planie prostokąta.

Do prezbiterium przylega od północy zakrystia, a do nawy – kruchta od południa. Do nawy przylega wieża.

Najcenniejsze elementy wyposażenia kościoła to: ołtarz główny (1700 r.) z obrazem Adoracji Matki Boskiej przez Wszystkich Świętych (XVII w.), dwa późnobarokowe ołtarze boczne, chrzcielnica (pierwsza połowa XVIII w.) i późnorenesansowa ambona (1604 r.). Cenna jest też gotycka figura Matki Boskiej pochodząca przypuszczalnie z warsztatu Wita Stwosza (1500 r.).

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.