«powrót

Błonie: kościół św. Trójcy

Kościół ufundowany został w 1257 r. przez księcia mazowieckiego Konrada II.

W średniowieczu służył wpierw braciom reguły św. Augustyna, potem kanonikom laterańskim.

Został wzniesiony w stylu wczesnogotyckim z elementami romańskimi, później przebudowany w gotyku i wreszcie baroku.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.