«powrót

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Wspólnota świeckich zainspirowana duchowością św. Ignacego Loyoli. Celem członków WŻCh jest naśladowanie Chrystusa i współpraca z Nim w budowaniu Królestwa Bożego.

Centralny ośrodek warszawski, istniejący od 1977 r., organizuje rekolekcje ignacjańskie dla słuchaczy Radia Józef (bierze w nich udział 160 osób) i dla osób ze stwardnieniem rozsianym, a także wczaso-rekolekcje dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Rodziców, które między innymi wprowadza do szkół program wychowawczy Rówieśnik.

Wspiera katolików na Białorusi i przygotowuje dla nich pomoce katechetyczne.

Organizuje pomoc dla samotnych matek i wsparcie dla rodzin dysfunkcyjnych oraz zbiera pieniądze na stypendia dla zdolnych dzieci z biednych rodzin wiejskich.

W ramach adopcji serca członkowie WŻCh wspierają finansowo i modlitewnie dzieci w krajach trzeciego świata.

Organizują wieczorne czytanie bajek dzieciom z domu dziecka, pomagają im w odrabianiu lekcji, prowadzą kursy komputerowe i zajęcia socjoterapeutyczne.

Tworzą projekt promujący sztukę kościelną odpowiadającą wymogom sacrum i sprzyjającą modlitwie.

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Polsce, ul. Rakowiecka 61,
02-532 Warszawa

www.wzch.org.pl

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.