«powrót

Bodaki: cerkiew św. Dymitra

Cerkiew grekokatolicka stoi w pobliżu cerkwi prawosławnej pod tym samym wezwaniem.

Zbudowana została na początku XX w. Jest drewniana, trójdzielna, kryta blachą.

Dziś służy jako kościół rzymskokatolicki.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.