«powrót

Bodzentyn: kościół Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława

Wzniesiony został w latach 1440-1452 przez biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego (1389-1455, biskup od 1423). Stanowi przykład późnogotyckiej orientowanej, trójnawowej bazyliki.

W kruchcie kościoła znajduje się tablica erekcyjna z 1452r. z płaskorzeźbą przedstawiającą biskupa Oleśnickiego ofiarującego model świątyni Madonnie i polecanego przez św. Hieronima.

Wnętrze kościoła sklepione jest kolebką z lunetami zdobioną późnorenesansową ramową dekoracją stiukową.

Renesansowy ołtarz główny, wykonany w latach 1545-1546, pierwotnie ufundowany został przez Zygmunta Starego dla katedry wawelskiej. Przypisywany jest rzeźbiarzom włoskim wykonującym prace przy Kaplicy Zygmuntowskiej. Obok ołtarza usytuowany jest renesansowy nagrobek biskupa Franciszka Krasińskiego.

W przedłużeniu nawy północnej znajduje się wykonany w 1508 r. na zamówienie biskupa Jana Konarskiego Tryptyk Zaśnięcia Marii Panny (tzw. tryptyk bodzentyński). Namalowany on został w krakowskim warsztacie Marcina Czarnego (zięcia Wita Stwosza).

W zakończeniu południowej nawy widoczna jest późnogotycka (1492r.) chrzcielnica, wykonana z piaskowca, o przekroju ośmiokątnym.

Przy filarach stoją rokokowe ołtarze boczne, wykute w szarym piaskowcu. Gotyckim zabytkiem, datowanym na ok. 1430r., jest również rzeźba tzw. Pięknej Madonny.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.