«powrót

Bogusza: kościół św. Antoniego

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Dymitra z 1858 r. jest dziś użytkowana jako kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Padewskiego. Wyposażenie w części cerkiewne, pochodzi głównie z XVIII w. Świątynia ma cechy charakterystyczne dla łemkowskiego budownictwa cerkiewnego.

Wieża konstrukcji słupowo-ramowej zwieńczona jest baniastym hełmem. Nawę i prezbiterium nakrywają dachy dwuspadowe o zróżnicowanej wysokości z baniastymi wieżyczkami ze ślepymi latarniami. Polichromia ścienna o motywach architektonicznych pochodzi z XIX w.

W części cerkiewnej świątyni zachowały się kompletne zespoły ikon z późnobarokowego ikonostasu oraz barokowo-klasycystyczny ołtarz główny z XIX w. Dwa barokowe ołtarze boczne z ikonami pochodzą z początku XVIII w.

Polichromowana ambona datowana jest na XVIII w. W świątyni znajdują się także ikony z XVII-XIX w. oraz kamienna kropielnica z 1772 r.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.