«powrót

Boguszyce: kościół św. Stanisława Biskupa

Drewniany kościół św. Stanisława biskupa i męczennika w Boguszycach (powiat rawski, gmina Rawa Mazowiecka, diecezja łowicka) to jeden z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej w Polsce.

Świątynia ma konstrukcję zrębową, oszalowaną, o charakterze późnogotyckim. Ma trzy nawy, wysoki dwuspadowy dach pokryty gontem.

Powstawała w latach 1550-1558 w miejsce kościoła z 1521 r., a jej fundatorem był Wojciech Bogusławski, herbu „Rawicz”, podskarbi dóbr mazowieckich należących do królowej Bony.

Główna nawa ma kształt kwadratu z prezbiterium podobnej szerokości, nawy boczne są nieco węższe, oddzielone dwiema parami profilowanych słupków.

Zachowany wewnątrz zespół renesansowych malowideł wykonanych co najmniej do 1569 r., przypisywany jest malarzowi i rzeźbiarzowi warszawskiemu Janowi Jantasowi. Prawdopodobnie jednak malowało ją kilku artystów.

Głównym elementem polichromii są ośmioboczne, kwadratowe i okrągłe kasetony, wypełnione dekoracją roślinną. W środkowej części nawy można zobaczyć elementy groteski, choćby osła grającego na wioli czy świnię grającą na bębnie. Na ścianach nawy znajdują się malowane postaci świętych, a w prezbiterium – ewangeliści, rycerz, chłop, starzec i młodzieńcy oraz Pantokrator – Chrystus Wszechwładca. Boguszycka polichromia wymieniana jest wśród najwybitniejszych dzieł malarstwa stropowego w Polsce.

Bogate wyposażenie wnętrza podkreślają trzy ołtarze szafiaste z datami 1558. Dwa ołtarze są późnogotyckie – mistrza IS z rzeźbioną grupą Rodziny Marii w polu środkowym oraz ze scenami z życia Chrystusa na rzeźbionych i malowanych skrzydłach oraz mistrza PS, z malowanymi postaciami św. Piotra, św. Pawła, św.Hieronima i św.Jana Chrzciciela na skrzydłach oraz Męczeństwa św. Sebastiana w zwieńczeniu. Trzeci ołtarz, poliptyk renesansowy wykonany jest przez Jantasa z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania pośrodku oraz scenami z dzieciństwa i męki Chrystusa na rzeźbionych i polichromowanych skrzydłach.

Parafia w Boguszycach erygowana została w XIV w., a odnowienia erekcji dokonał w 1521 r. abp gnieźnieński Jan Łaski, Prymas Polski.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.