«powrót

Bohoniki: mizar

Największy w Polsce cmentarz muzułmański .

Ma powierzchnię 2 ha i jest znacznie większy niż mizar w Kruszynianach. Istnieje od trzech wieków.

Bohoniki są obecnie jednym z niewielu w Polsce ośrodków kultu islamu. Na miejscowym mizarze chowani są wierni z bardzo odległych miejscowości.

Na otoczony murem cmentarz prowadzi brama z obowiązkowym półksiężycem. Przeważają nowe, lastrykowe i granitowe nagrobki, podobne do współczesnych mogił chrześcijańskich. Wyróżnia je księżyc z gwiazdą zamiast krzyża oraz stylizowany arabski werset z Koranu. Pod nim umieszczone są napisy polskie.

Nieco dalej od bramy znajdują się mogiły starsze, częściowo zarośnięte, często z nagrobkami o oryginalnych kształtach, np. w formie obelisków zwieńczonych półksiężycem. Część nagrobków ma napisy w języku rosyjskim.

Zachowało się około 30 nagrobków z II połowy XIX wieku. Najstarszy pomnik pochodzi z 1786 roku.

W głębi cmentarza są najdawniejsze groby z dwoma kamieniami nagrobnymi: większym u głowy zmarłego i mniejszym u jego stóp. Drobniejsze kamienie ułożone są po bokach mogiły. Napisy na nich są całkowicie zatarte. Wszystkie groby są zwrócone na południe, ponieważ święte miasto muzułmanów - Mekka, znajduje się na południe od Bohonik.

© 2005-2007 Katolicka Agencja Informacyjna. Wszelkie prawa zastrzeżone.